DNV: Τεράστιες επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η μαζική ηλεκτροδότηση

Οι ηγέτες της ενέργειας βλέπουν την επείγουσα ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας για την καλύτερη σύνδεση των περιοχών, τη διασφάλιση της αξιόπιστης διανομής των πόρων και την επίτευξη των κλιματικών στόχων, λέει μια ανάλυση από την DNV.

  • Το 87% των ηγετών και των ειδικών στον τομέα της ενέργειας είπε στο DNV ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Το 91% είπε ότι η επέκταση και η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων του Παρισιού για το κλίμα.
  • Το 58% πιστεύει ότι τα συστήματα αποθήκευσης είναι ο κύριος τομέας στον οποίο προγραμματίζονται περαιτέρω επενδύσεις, ακολουθούμενες από την ηλιακή ολοκλήρωση και την υποδομή ηλεκτρικών οχημάτων (και τα δύο σε ποσοστό 49%).
  • Περισσότερα από τα τρία τέταρτα λένε ότι η ανάπτυξη έξυπνων δικτύων δεν συμβαίνει αρκετά γρήγορα για να υποστηρίξει την ενεργειακή μετάβαση.

Οχι.Τα τρία τέταρτα (76%) των 400 ανώτερων επαγγελματιών της ενέργειας με τους οποίους ήρθε σε επαφή σε 75 χώρες λένε ότι οι υπάρχουσες υποδομές δικτύου δεν μπορούν να συνδέσουν επαρκώς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με περιοχές υψηλής ζήτησης.

Η DNV προβλέπει ότι η υλοποίηση του έξυπνου δικτύου δεν θα γίνει αρκετά γρήγορα για να υποστηρίξει την ενεργειακή μετάβαση χωρίς σημαντικές επενδύσεις.

Οι ηγέτες στον τομέα της ενέργειας βλέπουν την επέκταση της χωρητικότητας του δικτύου ως τη σημαντικότερη προτεραιότητα σήμερα για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και μεταξύ των τομέων μεταφοράς και διανομής. Αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε σημασία τα επόμενα πέντε χρόνια και σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στις περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας-Ειρηνικού.

Όταν ρωτήθηκαν για τους τομείς στους οποίους αναμένεται να αυξηθούν συνολικά οι επενδύσεις το επόμενο έτος, περισσότεροι από τους μισούς (58%) των ερωτηθέντων ανέφεραν την ενοποίηση συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών, ακολουθούμενη από την εμπορική ηλιακή ενοποίηση (49%) και την υποδομή ηλεκτρικών οχημάτων (49%) ).

Τα έξυπνα δίκτυα, ο αυτοματισμός και οι μεταρρυθμίσεις πολιτικής (νομοθεσία, κανονισμοί, αδειοδοτήσεις και άδειες) αναμένεται να είναι οι πιο ισχυροί παράγοντες για μια επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση, όπου η επιτυχία επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ ταχύτητας, ποιότητας, σταθερότητας και κόστους.

Ο Guy Nicholson, Statkraft Grid Manager, σκέφτεται και δηλώνει ότι:

Χρειαζόμαστε άμεσες συνδέσεις για αποθήκευση, καθώς και ενισχύσεις μετάδοσης, ενώ ένας μηχανισμός χρηματοδότησης για την ενεργοποίηση επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας μακράς διάρκειας θα οδηγούσε στην καινοτομία και τις χαμηλότερες τιμές.

Τα δύο μεγαλύτερα εμπόδια για μια ταχύτερη μετάβαση είναι διχασμένα μεταξύ ζητημάτων διακυβέρνησης και τεχνολογίας. Η έλλειψη πολιτικής (ή κυβερνητικής) υποστήριξης είναι το κύριο εμπόδιο, ακολουθούμενη στενά από τους περιορισμούς χωρητικότητας της υπάρχουσας υποδομής δικτύου.

Σε αντίθεση με τις επαναληπτικές αλλαγές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, η προστασία των δικτύων μας για το μέλλον απαιτεί ριζική αναθεώρηση – μια δύσκολη πρόκληση για να αντιμετωπιστεί, καθώς πρέπει να τα διατηρήσουμε λειτουργικά κατά την εξέλιξη που πρέπει να συμβεί.

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ενεργειακού μας συστήματος και είναι απαραίτητα για την αύξηση της ανανεώσιμης ενέργειας και την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Χρειαζόμαστε τεράστιες επενδύσεις για να καταστεί δυνατή η ενοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, η επέκταση του συστήματος και η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας

σημείωσε ο Ditlev Engel, Διευθύνων Σύμβουλος Ενεργειακών Συστημάτων της DNV.

Επιπλέον, η DNV προβλέπει ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα διπλασιαστεί ως μερίδιο της τελικής παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης, από 19% σε 38%, μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Παρά τη γεωπολιτική και οικονομική αναταραχή του 2022, το 74% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται (45%) ή δεν επιβραδύνεται (29%).

Η ανάγκη για μια ταχύτερη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα βαθιά απελευθερωμένο από τις ανθρακούχες εκπομπές μεταμορφώνει την ενεργειακή βιομηχανία εκ των έσω: όπως αποδεικνύεται από αυτές τις απαντήσεις, είναι πλέον σαφές ότι οι ηγέτες της ενέργειας βλέπουν τη μετάβαση να επιταχύνεται και την καλωσορίζουν περισσότερο ως ευκαιρία. αλλά οι εφαρμόσιμες πολιτικές και τα ρυθμιστικά σχέδια υστερούν και πρέπει να επιταχυνθούν για να επιτρέψουν τις σημαντικές επενδύσεις που εξακολουθούν να λείπουν για ένα μέλλον καθαρής ενέργειας

Το συμπέρασμα του DNV.